אוסף: כלי גינה

עישוב, גיזום, קטיף, ניסור, השתלה וקציר, אופינל מביאה לכם קולקציה אידיאלי לתחזוקה וטיפול בגינה שלך.